Šířka skleníku 2,5 m; délka 3 m

U malých skleníků je výhodné nahradit podezdívku kotvícími pilotami z recyklovaného plastu. Ušetříme si tak nejen práci se stavbou podezdívky, ale získáme tím i možnost v budoucnu skleník bez problémů přestěhovat na jiné místo v zahradě.